വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 09, 2017

ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ മാനേജർമാരുടെയും  പ്രത്യേക ശ്രെദ്ധക്ക് 

             പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം നിയമപരമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂന പക്ഷ  ഭാഷകളായ തമിഴ്, കന്നഡ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളിലൊഴികെ , പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹർജികളും കത്തുകളും മറ്റും മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണമെന്ന്  അറിയിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ