ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 04, 2017

ഊർജ്ജോത്സവം2017
സ്മാർട്ട് എനർജി പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സര പരിപാടികളേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മത്സരപരിപാടികൾ 2017 നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ച ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കതിരൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ