വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 09, 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്

2017-18 വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ /AIDED/UN AIDED(അംഗീകൃതം ) വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഉള്ള IED കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ബ്ലോഗിൽ  ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫോര്‍മയില്‍ ശേഖരിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫിസിലേക്കു അയക്കേണ്ടതാണ്.IED കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡവും  ഇതോടൊപ്പം അറിവിലേക്കായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ