**** ***സ്‌കൂളുകൾക്ക് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗ് പേജ് നോക്കുക >>>:>
******അദ്ധ്യാപക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹു.ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍ **>>>:>

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2016

New Orders
28-7-16
25-7-16
22-7-16
16-7-16
15-7-16
14-7-16
13-7-16
11-7-16
9-7-16
8-7-16
3-7-16

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 10, 2016

Guidelines to Download Form 26 AS ( Tax Credit Statement)

Sudheer Kumar T K at www.mathsblog.in : Maths Blog for School Teachers & Students - 11 hours ago
ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ച PAN കാർഡുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു വര്ഷം ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചോ ബാങ്കിൽ അടച്ചോ PAN നമ്പറിൽ ക്രെഡിറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ടാക്സ് എത്രയെന്നു കൃത്യമായി അറിയാൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. TRACES ൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന 'Tax Credit Statement' അല്ലെങ്കിൽ 'Form 26AS' വഴി നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ PAN നമ്പറിൽ ബാങ്ക് വഴി അടച്ചതോ TDS വഴി അടച്ചതോ ആയ മുഴുവൻ തുകയുടെ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ Default ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അധികം അടച്ച ടാക്സ് തിരിച്ചു നൽകിയ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന 'E Filing Portal... more »

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 05, 2016

E Filing of Income Tax Return

Sudheer Kumar T K at www.mathsblog.in : Maths Blog for School Teachers & Students - 14 hours ago
2015-16 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ കണക്ക് സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും E TDS റിട്ടേണ്‍ വഴി DDO ആദായനികുതി വകുപ്പിനു നല്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടാകും. ഇനി 2015-16 വര്‍ഷത്തെ നമ്മുടെ ആകെ വരുമാനം എത്രയെന്നും, നികുതി കണക്കാക്കിയതെങ്ങനെ എന്നും അടച്ച ടാക്സ് എത്രയെന്നും കാണിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 2015-16 സാമ്പത്തികവഷത്തെ റിട്ടേണ്‍ ജൂലൈ 31 നുള്ളിലാണ് ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. Chapter VI A കിഴിവുകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വരുമാനം (അതായത്, ആകെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും അനുവദനീയമായ അലവന്‍സുകള്‍,... more »

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 03, 2016

വളരെ അടിയന്തിരം

തസ്തിക നിർണ്ണയം 2016-17
കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ Sixth Working Day 2016 ൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.അതീവ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി  ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്‌. തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ  പിന്നീട് തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. 07-07-2016 നുള്ളിൽ യു.ഐ.ഡി എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കേണ്ടതും ഒരു കോപ്പി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 30, 2016

"നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ കുട്ടി എപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടേത് അല്ലാതാവുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങള്‍ , നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്." -ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതി.

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 26, 2016

OEC Prematric Scholarship 2016-2017
(ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂലൈ 15)
Circular and Sample Application Form | Data Entry Website
Sixth Working Day 2016-17 - Online Entry
(ഓണ്‍ലൈന്‍ കറക്ഷന്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനതീയതി ജൂണ്‍ 30)
Circular 1 | Circular 2| Website

Pay Revision Arrear Preparation Excel Program

പത്താം ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണഉത്തരവ് പ്രകാരം 2014 ജൂലൈ മുതല്‍ 2016 ജനുവരി വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശിക നാലു തുല്യഗഡുക്കളായി പണമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക 1/4/2017, 1/10/2017, 1/4/2018, 1/10/2018 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീയതികളിലായി നമുക്ക് നല്‍കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി finance Department ന്റെ No:46/2016/Fin, Dated: 19/05/2016 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം എല്ലാ DDO മാരും 01.07.2014 മുതല്‍ 31.01.2016 വരെ ഉള്ള കാല ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മാസത്തേയും Earned Leave Surrender ന്റേത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള Pay Revision Arrear, Interest സഹിതം കണക്കാക്കി, Consolidate ചെയ്ത്, Department Head ന് 31/07/2016 ന് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ Department Head ഉം ഇത് Consolidate ചെയ്ത് payment നടത്തേണ്ട financial year ലെ budget proposal ല്‍ വകയിരുത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയില്‍ Pay Revision Arrear, Interest ഉള്‍പ്പടെ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്​വെയര്‍ കോഴിക്കോട് സെയില്‍സ് ടാക്സ്‌ കോംപ്ലെക്സിലെ വാണിജ്യനികുതി ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആയ ഷിജോയ് ജെയിംസ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു സിപ്പ് ഫയലാണ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ആവുക. ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിനുമുള്ള രണ്ട് എക്സെല്‍ ഫയല്‍ കാണാം. ഇത് കൂടാതെ പ്രോഗ്രാം റണ്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹെല്‍പ്പ് ഫയലും കാണാവുന്നതാണ്.
Pay revision Arrear Software V.3.92
Prepared by Shijoy Thalakottur

Pay revision Arrear Software
Primary Teachers Transfer Order Primary Teachers Transfer Order .... Click Here ഉത്തരവിലെ ക്രമനമ്പർ 18 പ്രകാരം സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്‌കൂളിന്റെ പേര് പാച്ചേനി യു പി സ്‌കൂൾ എന്നത് പുറച്ചേരി യു പി സ്‌കൂൾ ആയി തിരുത്തി ഉത്തരവായി. Erratum Orderഅദ്ധ്യാപക ദിനം: കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി 2016 വർഷത്തെ അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ അദ്ധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.... സർക്കുലർ  അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ മാതൃക


ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 18, 2016

വായനാവാരാഘോഷം 2016 -17 .. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം 

ജൂൺ 19 - വായനാദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ

 മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ജൂൺ 19 ഞായറാഴ്ച 

ആയതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസമായ ജൂൺ 20 ന് 

വായനാദിന സന്ദേശം സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾക്കായി 

നൽകേണ്ടതാണ്.തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചക്കാലം വായനാവാരമായി 

ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ... Click Here   

വായനാവാരാഘോഷം 2016 -17 .. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ...Click Here


പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി 

സെക്രട്ടറിമാരുടെയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാ 

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരോടും സ്‌കൂൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരോടും 

2016-17 വർഷത്തിൽ കിട്ടിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ 

it@school 
വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ നിരന്തരമായി 

ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചില പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സൊസൈറ്റി 

സെക്രട്ടറിമാരും ഇതുവരെ കിട്ടിയ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും 

വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ 

ഇന്നുതന്നെ (ജൂൺ 18) ഇതുവരെ ഈ വർഷം കിട്ടിയ 

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ it@school വെബ്‌സൈറ്റിൽ 

നിർബന്ധമായും അപ്‌ലോഡ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർക്കാരിനും 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർക്കും പാഠപുസ്തക വിതരണം 

സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. 

സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ഓഫീസറുടെ കത്ത് ... Click Here

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 15, 2016

മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ സ്കൂൾ കൺ വീനർ മാരുടെ ജനറൽ ബോഡി താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ് 
വിദ്യാരംഗം -20-06 -2016 -3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ 
ഗണിതശാസ്ത്രം,പ്രവൃത്തിപരിചയം -21 -06 -2016 3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ
 ശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം-22 -06 -2016 3 മണിക്ക്  ഗവ U .P .സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 07, 2016

ആറാം പ്രവർത്തിദിന വിശദാംശങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ......


നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.....

ചുവടെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുക
1. School Proforma എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി update ചെയ്യുക
2. തുടര്‍ന്ന് Medium Wise Strength എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പെര്‍ഫോര്‍മയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തി സേവ് ചെയ്യുക
3. Caste wise strength എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ caste-ലും ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്റര്‍ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
4. Language wise strength എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ language-കളും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്റര്‍ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
5.Print Preview എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്നുറപ്പു വരുത്തി. declaration നല്‍കി confirm ചെയ്യുക.
6. Confirm ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ data edit ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാല്‍ confirmചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 06, 2016

Sixth Working Day - Urgent 2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ  കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ Sixth Working Day 2016 ലിങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണയുടെ User Name, Password ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം Confirm ചെയ്ത് പ്രിന്റ്‌ ഔട്ട്‌ എടുത്ത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ ഒപ്പും സീലും പതിച്ച് ആറാം പ്രവൃത്തിദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ കാണുക..... സർക്കുലർ 


2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ SEBC കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പ്രത്യേകം എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
പാഠപുസ്തക വിതരണം

എല്ലാ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്കും
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൊസൈറ്റികളിൽ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും കിട്ടിയ ബുക്കുകളുടെ വിവരം അതാത് ദിവസം തന്നെ ഐ.ടി അറ്റ് സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്‌.

S.E.B.C ,O.B.C പട്ടികS.E.B.C യുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.


O.B.C യുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.