വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 24, 2017

ജില്ലാതല ചിത്രരചനാമത്സരം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് 

കൈത്തറി വസ്ത്ര പ്രചരണാർത്ഥം കൈത്തറി & ടെക്സ്സ്റ്റൈൽ വകുപ്പും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി എൽ. പി. / യു. പി. / ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി 2017 നവംബര് 25 ന് രാവിലെ 9 : 30 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ജവഹർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വെച്ച് ജില്ലാതല ചിത്രരചനാമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്‌ .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ