വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 09, 2017

 ഗൈൻ പി എഫ്  വളരെ അടിയന്തിരം 
 എല്ലാ എയ്ഡഡ് പ്രധാനാധ്യാപകരും ഗൈൻ പി എഫ് സംബന്ധിച്ച  സർക്കുലറിലെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ എല്ലാ എയ്ഡഡ് ജീവനക്കാരുടെയും 2016-17  വർഷത്തെ എബിസിഡി സ്റ്റേറ്റുമെന്റും ഒബി ലോൺ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് എന്നിവ എന്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനായി  ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോര്മ പൂരിപ്പിച്ചു 13-11-2017  നുള്ളിലായി എ.ഇ.ഓ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തരുതെന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു .ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിർദേശം ,proforma

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ