ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 21, 2017

അറിയിപ്പ്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂൾ മാനേജർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഗൂഗിൾ ഫോമിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ 22-11-2017 ന്‌ 5 മണിക്ക് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തി നല്കേണ്ടതാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ