ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2017

VERY URGENT
അയൺ ഗുളിക വിതരണം
2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്തംബർ വരെയുള്ള അയൺ ഗുളിക , ഡീവേമിംഗ് ഗുളിക എന്നിവയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 24-10-2017 ന്  5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഇതോടൊപ്പമുള് പ്രൊഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
 PROFORMA CLICK HERE

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ