ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2017

കലോത്സവ മാന്വല്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് സ.ഉ.(കൈ) നം.121/2017 തിയ്യതി ൦൫/10/2017  പ്രകാരം സ്കൂള്‍ കലോത്സവ മാന്വല്‍ പരിഷ്കരിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിയിട്ടുണ്ട്.മാന്വലിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ പുതുക്കിയ മാന്വലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നത്തേണ്ടതാണ്.പരിഷ്കരിച്ച മാന്വല്‍ www.education.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ല്‍ ലഭ്യമാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ