തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 09, 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 

മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം .എൽ .എ ബഹു.ഇ .പി .ജയരാജന്റെ 2017 -18 വർഷത്തെ പ്രത്യേക വികസനനിധിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് പാലും മുട്ടയും നൽകുന്നതിനായി തുക  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പേരിൽ (ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേകം തുടങ്ങിയ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിലേക്ക്) ഇ -ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നാളെ (10 .10 .2017 ) 5 മണിക്ക് മുമ്പേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1 .സ്‌കൂളിന്റെകോഡ് : 
2.സ്‌കൂളിന്റെ പേര് :
3.പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ പേര് :
4 .അക്കൗണ്ട് നമ്പർ  :
5 .IFSC കോഡ് :
6 .ബാങ്കിൻറെ പേര് :
7 .പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ഫോൺ നമ്പർ :

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ