തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 30, 2017

// പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രദ്ധക്ക് // 

മലയാള ദിനാഘോഷവും  ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ വാരാഘോഷവും  സംബന്ധിച്ച  circular ഉം  പ്രതിഞ്ജയും   താഴെ കൊടുക്കുന്നു 
circular റിലേ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ  നിർബന്ധമായും  പാലിക്കേണ്ടതാണ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ