തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 30, 2017

വളരെ വളരെ അടിയന്തിരം
സ്കൂൾ ലെവൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റയുടെ മാത്യക ഇതോടൊപ്പം നല്കുന്നു.ആദ്യ 2 ക്വാർട്ടറുകളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ 30-10-2017 തിങ്കളാഴ്ച്ച 5മണിക്ക് മുമ്പായി aeomattannur@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്  ഇ-മെയിൽ ചെയ്ത് നല്കേണ്ടതാണ്‌.പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 31.10.2017ന് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി upload ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും കർശന നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നിശ്ചിത  സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇ-മെയിൽ ചെയ്ത് നല്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ പകർപ്പ്        ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.
            പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ