ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2017

സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്.

 എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കും 

ദേശിയ പുനരർപ്പണ ദിനമായ ഒക്ടോബര് 31 (ചൊവ്വ) നു  എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  സ്ഥാപനങ്ങളിലും രണ്ടു മിനിട്ടു സമയം മൗനം ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ