ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 17, 2018

ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരുടെ എസ് .എൽ .ഐ ,ജി .ഐ .എസ്  മുൻകാല പ്രീമിയം/  വരിസംഖ്യ അടവ് വിശ്വാസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ നോൺ ടീച്ചിങ്ങ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയഷൻറെ ആവശ്യപ്രകാരം തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ അനധ്യാപകർക്കുമായി തലശ്ശേരി ബി .ഇ.എം.പി.സ്‌കൂളിൽ വെച്ച്   19 .01 .2018 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു.പ്രസ്തുത വിവരം എല്ലാ സ്‌കൂളുകളെയും അറിയിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ