ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 16, 2018

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകള്‍ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

2017-18 വര്‍ഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മീഡിയമായി (പൂര്‍ണമായും സമാന്തരമായും ) അധ്യയനം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകള്‍, അധ്യാപകര്‍, കുട്ടികള്‍ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലിങ്കില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഫോര്‍മയില്‍ 18.01.2018 നകം ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രോഫോര്‍മ 1


പ്രോഫോര്‍മ 2


പ്രോഫോര്‍മ 3

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ