തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 08, 2018

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
3, 5 ക്ലാസ്സുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി പാദവാർഷിക പരീക്ഷയുടേയും അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടേയും ഗ്രേഡുകളുടെ എണ്ണം  ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി    ഫോർമാറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ