ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 09, 2018

ന്യൂമാറ്റ്സ്   - മാതൃക പരീക്ഷ 


        ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷയിൽ ഉപജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഗണിത ക്ലാസും മാതൃക പരീക്ഷയും 2018 ജനുവരി 14 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ന് പാലയാട് ഡയറ്റിൽ വെച്ച്  നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഈ വിവരം ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട  വിദ്യാർഥികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേദിവസം കൃത്യസമയത്തു തന്നെ തലശ്ശേരി പാലയാട് ഡയറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിർദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. 

  Condact No.  9446678553

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ