വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 11, 2018

 ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച എൽ.എസ്.എസ്./ യു.എസ്.എസ്. സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ