ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2016

TEXT BOOK II VOLUME

*ഇതുവരെ ലഭ്യമായ രണ്ടാം ഭാഗം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒക്ടോബർ 17 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കകം വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് വിവരം ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. *

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ