തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

മത്സരഫലം  2016 Oct 24

ശാസ്ത്രമേള
           ഗണിതശാസ്ത്രമേള
                            സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള
                                           പ്രവൃത്തിപരിചയമേള
                                                                                    ഐടിമേള

23-10-16
22-10-16
20-10-16

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ