തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2016

Second Terminal Examination December 2016HS Section | LP/UP Section | LP/UP (Muslim school)

Spark Notice:26-10-2016 - Due to practical difficulties raised from various DDOs who have already taken digital Signature Certificate, the implementation of bills approved through Digital Signature Certificate(DSC) is extended till further notice / orders from Government. 

GIS Account Number Converter

 ശമ്പളം പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
സ്പാര്‍ക്ക് സൈറ്റില്‍ ഉള്ള പുതുക്കിയ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക.


എയ്ഡഡ് സ്‌ക്കൂളുകളിലെ LIC പ്രീമിയം സ്പാര്‍ക്കിലൂടെ

31-10-16

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ