ഒ .ബി .സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2016 -17 പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 30 .11 .2016 ന് വൈകിയിട്ട് 4 മണി വരെ സ്‌കൂളിൽ സ്വീകരി ക്കാവുന്നതാണ് ലഭ്യമായ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പവരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ചുമതലയാണ് www.scholarship.itschool.gov.in ONLINE ആയിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് .നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2016

Work Experience Fair (On the Spot)


Work Experience Fair (On the Spot)  
Overall Champion
School NameLPUPHSHSS/VHSSMarks
 14020 - GHSS Mambaram 1811 2089 4250 211710267


Work Experience Fair (On the Spot)  
Runnersup
School NameLPUPHSHSS/VHSSMarks
 14016 - KPCHSS Pattannur   4248 37427990
 14014 - Koodali HSS  1972 4514 12467732
 14049 - Mattannur HSS  1512 3976 13626850
 14050 - Sivapuram HS  1675 2186 20715932
 14018 - GVHSS Edayannur 793 1173 1760 17025428
 14766 - Panambatta New UPS 1731 1883  3614
 14051 - GHSS Malur   1900 16173517
 14767 - Pariyaram UPS 1260 2092  3352
 14768 - Pattannur UPS 1618 1667  3285
 14754 - GUPS Ayippuzha 1293 1871  3164
 14769 - Pazhassi West UPS 1027 1891  2918
 14755 - GUPS Mattannur 541 2323  2864

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ