ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 19, 2016

അറിയിപ്പ്


        സബ് ജില്ലാതല മത്സരം  
         22-10-2016 -ശനി  10 . A M.
               KPCHSS  PATTANNUR
       
              LOCAL HISTORY - HS,HSS
              ATLAS MAKING  -  HS,HSS

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ