ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2017

ബഹു.മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ..എ.ശ്രീ.ഇ.പി.ജയരാജന്റെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്മാർട്ട് മുറികൾ സജ്ജമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11 .01 .2018 ന് വ്യാഴാഴ്ച  11 മണിക്ക് മട്ടന്നൂർ പി .പി .ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാളിൽ വെച്ച് ഒരു  യോഗം ചേരുന്നു.പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവ .സ്‌കൂളിലെ എച്ച് .എം ,പി. റ്റി .എ .പ്രസിഡണ്ട് ,എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ എച്ച് .എം ,പി. റ്റി .എ .പ്രസിഡണ്ട്,മാനേജർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ