വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 15, 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
താങ്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ പാചക തൊഴിലാളി യുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 16 -12 -2017ന്  3   മണിക്ക് മുന്നേ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ