തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 11, 2017

മട്ടനൂർ ഉപജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് രാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസൻറേഷൻ ഉപജില്ലാതല മത്സരം മധുസൂദനൻ തങ്ങൾ സ്മാരക ഗവ. യു. പി. സ്കൂൾ, മട്ടന്നൂർ   ( MTS GOVT .U. P SCHOOL ,  MATTANNUR ) വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. 
സമയം ജനുവരി 3 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി.
വിഷയം   HS വിഭാഗം- പ്രശ്ന പരിഹാരം ബീജഗണിതത്തിലൂടെ
                                               Problem solving using Algebra
                      UP വിഭാഗം -ഭിന്നസംഖ്യയും പ്രയോഗവും 
                                               Fractions and its applications
പരമാവധി 5 പേജ് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റും(2 ഫോട്ടോ കോപ്പി സഹിതം)   5 സഹായ സാമഗ്രികളും (ചാർട്ട്, പ്രസൻറേഷൻ തുടങ്ങിയവ) ഉപയോഗിക്കാം.
പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരം ഡിസമ്പർ 23നു മുമ്പായി എഇഒ ഓഫീസിലോ 9496355632 നമ്പറിലോ അറിയിക്കണം. സംശയങ്ങക്ക് മേൽ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം.
 
ജില്ലാതല മത്സരം ജനുവരി 5 ന് കണ്ണൂർ മുൻസിപ്പൽ വി എഛ് എസ് എസ് എസ്സിൽ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ