വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 07, 2017


 NuMATS 2017 ജില്ലാതല പരീക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് . 
SL.
NO
NAME OF THE STUDENT SCHOOL
1 ABHINAYA.P.K VENGAD SOUTH UPS
2 MUHAMMED SHIFAN.K MUTTANNUR UPS
3 RISHIKA.P KANHILERI UPS
4 KARTHIK.P.P MATTANNUR HSS
5 VYSAKH.M.V GUPS MATTANNUR
6 VYSHNAVI RAJITH KALLUR NEW UPS
7 ASWIN.V.V KOODALI HSS
8 HARSHITHA.C THOLAMBRA UPS

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ