വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2017

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷ 2018 ഫെബ്രുവരി 18 ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികളെ പ്രസ്തുത വിവരം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ