***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 11, 2013

       ാര്‍ കാര്‍െടക്കാന്‍ സൌകര്
            UID യില്‍ ഇനിയുംENROLLMENTനടത്താത്തമട്ടന്നൂര്‍ സബ് ജില്ലയിലെ പ്രൈമറി,ഹൈസ്ക്കൂള്‍വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കൂടാളി ,കൊളപ്പ അക്ഷയ സെന്ററുകളിലും ഗവ. യു. പി സ്ക്കൂള്‍ മട്ടന്നൂരിലും13.4.2013(ശിയഴ്) ന്  സൌകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിതഫോറം കുട്ടികള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ