വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 26, 2013

LIST OF TEACHERS FOR TRAINING BATCH-NO .15 & 16 Starts from 29.4.2013


LIST OF TEACHERS FOR TRAINING  BATCH-NO .15
NAME OF OFFICE : ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR , 670702.PH:0490-2474170
SLNO NAME OF TEACHER DESIGNATION NAME OF SCHOOL
1 R.K VINOD KUMAR LPSA ELAMPARA LP SCHOOL
2 K. PAVANAM LPSA KAYANI UP SCHOOL
3 C VIJESH LPSA KAYANI UP SCHOOL
4 T.P SHAHAD LPSA MMILP S KANAD
5 PRADEEPAN M. P H.S.A VENGAD HS
6 YATHEENDRAN. K H.S.A VENGAD HS
7 VIJESH LPSA KALLAYI ALP
8 SAFOORA K T LPSA KAITHERI ALP
9 K.P ANITHA LPSA MALUR UP
10 N RAJITHA LPSA MALUR UP
11 A.P SHYAMALA KUMARI LPSA KALLUR NEW UPS
12 T SARASWATHI  LPSA KALLUR NEW UPS
13 K.P JEEJA KUMARI LPSA KALLUR NEW UPS
14 VINODAN C H.S.A GHSS MALUR
15 VINIMA LPSA MERUVAMBAYI MUP
16 NIRMALA LPSA MERUVAMBAYI MUP
17 SOUMINI LPSA MERUVAMBAYI MUP
18 K.T REENA H.S.A KOODALI HS
19 PRAMODC.P H.S.A KOODALI HS
20 VALSALAN K.M H.S.A KOODALI HS
21 V REENA H.S.A KOODALI HS
22 HAREENDRAN P.K H.S.A KOODALI HS
23 NARAYANAN C H.S.A KOODALI HS
24 SAJITHA P. K H.S.A KOODALI HS
25 BEENA JANARDHANAN H.S.A KOODALI HS
26 VIJESH P.P LPSA PANAYATHAMPARAMBA LPS
27 SHEEJA K.P LPSA PANAYATHAMPARAMBA LPS
28 U CHANDRI  LPSA Govt UPS AYIPUZHA
29 V C SUSHEELA LPSA Govt UPS AYIPUZHA
30 K RAJAN LPSA PARIYARAM UPS
31 P.V PRAMEELAKUMARI LPSA PARIYARAM UPS
32 T.P MEENA LPSA PARIYARAM UPS
33 K P SUMA LPSA PARIYARAM UPS
34 P.P SAJEEV KUMAR LPSA THERUR UPS
35 K.N.P ABDUL SALEEM LPSA THERUR UPS
36 MERCY GEORGE LPSA BEM UPS ANJARAKANDY
37 K.P SAMEERA ARABIC LPSA BEM UPS ANJARAKANDY
38 P.V SUSHEELA HM PALAYODE LPS
39 T.M PRASANNA HM SRVPERAVOOR LPS
40 ANITHA K.P LPSA GLPS KANDAMKUNNU
41 VANAJAKUMARI H.S.A SIVAPURAM HSS
42 PREMALATHA KUMARI H.S.A SIVAPURAM HSS
43 V C SAJITHA H.S.A SIVAPURAM HSS
44 J BEENARATHI H.S.A SIVAPURAM HSS
45 JISNA PP H.S.A GHSS MALUR

ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR
LIST OF TEACHERS FOR TRAINING  BATCH-NO .16
NAME OF OFFICE : ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR , 670702.PH:0490-2474170
SLNO NAME OF TEACHER DESIGNATION NAME OF SCHOOL
1 A RANJITH KUMAR H.S.A KOODALI HSS
2 M R GANGADHARAN H.S.A KOODALI HSS
3 M VIDYA H.S.A KOODALI HSS
4 A. SAJITHA H.S.A KOODALI HSS
5 P. JELLU H.S.A KOODALI HSS
6 P. SHAJI H.S.A KOODALI HSS
7 M .PRADEEPAN H.S.A KOODALI HSS
8 S RASHMI LPSA THOLAMBRA UPS
9 T. SREEJA LPSA THOLAMBRA UPS
10 GEETHA VALAYIL LPSA THOLAMBRA UPS
11 K P UMBAI LPSA KUNNIRIKKA UPS
12 PRASANNA LPSA PAZHASSI WEST UPS
13 RASIA LPSA PAZHASSI WEST UPS
14 P V SUSHAMA LPSA PATTANNUR UP
15 R K PUSHPAVALLI LPSA PATTANNUR UP
16 P K ASHOKAN LPSA PATTANNUR UP
17 JAYAKRISHNAN AK H.S.A MATTANNUR HSS
18 BINDU R H.S.A MATTANNUR HSS
19 ABDUL NASAR V H.S.A MATTANNUR HSS
20 PARIMALA C H.S.A MATTANNUR HSS
21 SUJATHA MM H.S.A MATTANNUR HSS
22 SWARNAKUMARI C.R H.S.A MATTANNUR HSS
23 HAMSA K.P H.S.A MATTANNUR HSS
24 KANAKALATHA C H.S.A MATTANNUR HSS
25 SUDHA P V  H.S.A MATTANNUR HSS
26 SHIJITH N H.S.A MATTANNUR HSS
27 PRABHA K K  H.S.A MATTANNUR HSS
28 BEENA V. P H.S.A MATTANNUR HSS
29 MADHUSUDHANAN P H.S.A MATTANNUR HSS
30 BASHEER T P H.S.A MATTANNUR HSS
31 PRAKASH KARAYI H.S.A MATTANNUR HSS
32 NARAYANAN N H.S.A MATTANNUR HSS
33 PV PARIMALAKUMARI LPSA KEEZHALLUR UP
34 REMYA T LPSA BEMUP ANJARAKKANDY
35 SHERLY LATHA HM BEMUP ANJARAKKANDY
36 REGHUTHAMAN CV HM VELLIYAMPARAMBA LP
37 MEERABAI K HM NISLP VENMANAL
38 SREEJITH PV H.S.A GHSS MAMBRAM
39 BEENA M H.S.A GHSS MAMBRAM
40 GOURI H.S.A GHSS MAMBRAM
41 SUJATHA  H.S.A GVHSS EDAYANNUR
42 OV VIJAYALAKSHMI H.S.A KPCHSS PATTANNUR
43 CK SREEKALA H.S.A KPCHSS PATTANNUR
44 KK SREELATHA H.S.A KPCHSS PATTANNUR
45 AM SANDHYA H.S.A KPCHSS PATTANNUR

ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ