ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 26, 2013

പണിമുടക്ക് : ഡയസ്നോണ്‍ 13 വരെ
           ജനുവരി എട്ടു മുതല്‍ ഒരുവിഭാഗം ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും നടത്തിയ പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് ജനുവരി പതിമൂന്ന് വരെയായിരിക്കും ഡയസ്നോണ്‍ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവായി (ജി.ഒ.(പി) നം. 21/2013/ജി.എ.ഡി തീയതി 25/01/2013) ജനുവരി 14 ന് അതിരാവിലെ 1.30 ന് പണിമുടക്ക് പിന്‍വലിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. അനധികൃതമായി ജനുവരി 11 ന് ഹാജരാകാതിരുന്നവര്‍ക്ക് 12, 13 തീയതികളിലെ ശമ്പളവും ലഭിക്കില്ല. പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പണിമുടക്കിനു ശേഷം ലഭിച്ച അവധി അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ ആ ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം 2013 ജനുവരിയിലെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ആ ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം ക്ളെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ക്രമക്കേടായി പരിഗണിച്ച് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കും. ഗവ. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് പേജിൽ ലഭ്യമാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ