തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 06, 2016

പാഠപുസ്തക വിതരണം

എല്ലാ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്കും
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സൊസൈറ്റികളിൽ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും കിട്ടിയ ബുക്കുകളുടെ വിവരം അതാത് ദിവസം തന്നെ ഐ.ടി അറ്റ് സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്‌.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ