ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 26, 2013

ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
             LIST പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റും വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനാധ്യപകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും (www.scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc) സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക സ്കൂളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യും. അക്കൌണ്ടില്‍ തുക ലഭ്യമായാലുടന്‍ അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച തുക പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ