ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 12, 2013

LIST OF TEACHERS FOR TRAINING BATCH-NO. 8


LIST OF TEACHERS FOR TRAINING  BATCH-NO. 8
NAME OF OFFICE : ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR , 670702.PH:0490-2474170

SLNO NAME OF TEACHER DESIGNATION NAME OF SCHOOL
1 NEENARANI R LPSA PARIYARAM UP
2 GIRIJA LPSA THOLAMBRA UP
3 PP SURESHAN UPSA KEEZHALLUR UP
4 RAJINA P LPSA KANHILERI UP
5 SINIL KP LPSA DESAMITHRAM LP
6 RK LEENA LPSA KUNNOTH UP
7 VK NIRMALA LPSA BEMUPS ANJARAKKANDY
8 SRUTHI KS LPSA KANHILERI WEST LP
9 KK SUMA LPSA CHAMPAD LP
10 PRAKASHAN M LPSA KANAD LP
11 VK SULOCHANA LPSA KAYANI UP
12 BINDU K LPSA ELAMPARA LP
13 SHYLAJA IK LPSA KOLARI NEW LP
14 HASEENA CP HINDI VENGAD MOPLA UP
15 PRADEEPAN KOTENCHERI LPSA GLPS SIVAPURAM
16 UMAIBA P LPSA PORORA UP
17 MIRAJ C LPSA MUTTANNUR UP
18 VASANTHI KK LPSA THERUR UP
19 NASEERA AP ARABIC PANAMBATTA NEW UP
20 K THANKAMANI LPSA AYYALLUR LP
21 REJITHA CHERIYAKKADAVAN LPSA GLPS KANDAMKUNNU
22 TP SUJATHA LPSA NEERVELI UP
23 EM PANKAJAKSHI LPSA NEERVELI UP
24 USHAKUMARI UPSA MERUVAMBAYI MUP
25 BEENA PV SANSKRIT MALUR UP
26 KP SOUMINI LPSA KUNNIRIKKA UP
27 NYNA P LPSA PAZHASSI EAST LP
28 PYARI LPSA KARETTA LP
29 SUJATHA LPSA PAZHASSI WEST UP
30 NAJMA LPSA PAZHASSI WEST UP
31 BINI LPSA VENGAD SOUTH UP
32 GIRIJA HM OORPPALLI LP
33 KM MEERABAI LPSA KOODALI HSS
34 C GEETHA  LPSA KOODALI HSS
35 PRAMEELA NEEDLE WORK KPCHSS PATTANNUR
36 TP SIRAJ URDU SIVAPURAM HSS
37 PRASANNA KUMARI H.S.A MATTANNUR HSS
38 PRASEEJA  UPSA MATTANNUR HSS
39 PREMAJA P H.S.A GHSS MALUR
40 SUJATHA H.S.A EKNMGHSS VENGADASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER, MATTANNUR

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ