***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 21, 2013

      ഒന്നാം ക്ളാസ് പ്രവേശനം : 
  അഞ്ച് വയസ് പ്രായപരിധിയാക്കി
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒന്നാം ക്ളാസ് പ്രവേശനത്തിന് അഞ്ച് വയസ് പ്രായപരിധിയാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ