തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 10, 2020

സാമൂഹ്യ വനവല്‍കരണ വിഭാഗം സൌജന്യമായി സ്കൂളുകളില്‍ തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 2020 ജൂണില്‍ ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും ആവശ്യത്തിലേക്കായി എത്ര വീതം തൈകള്‍ വേണമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 12 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഓഫീസില്‍ അറിയികേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ