വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 27, 2020പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  ശ്രെദ്ധക്ക് 

ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതി -മാർച്ച്  മാസത്തെ  ബില്ലുകൾ  മുൻകൂറായി  മാറുന്നത്  സംബന്ധിച്ച  കത്ത്  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു


 Letter

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ