ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 30, 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

SCERT, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണമേന്മ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കിയതോ നടപ്പിലാക്കുന്നതോ ആയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും മികവുകളുടെയും സംക്ഷിപ്ത രൂപം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കണം. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ