വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 05, 2018

           സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം 2018 - 19 

                               2018 - 19 അധ്യയന വർഷത്തെ സ്ക്കൂൾ കലോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്കുലറിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശ്ശങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.


സർക്കുലർ പേജ് 1 ,    സർക്കുലർ പേജ് 2

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ