തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 15, 2016           LSS, USS Examination - Hall Ticket Download

*LSS, USS പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിദ്യാർഥികളുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ തിരികെവാങ്ങി അതാത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം.**Hall Ticket Download ..... Click Here**LSS Examination: ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷ (പേപ്പർ 2) ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും.* 


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ