വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 28, 2016

                    എന്‍.പി.എസ്. ബോധവത്കരണം

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള എന്‍.പി.എസ് വരിക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും സംശയ ദൂരീകരണത്തിനും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ആറ് വരെ എന്‍.പി.എസ് സേവനവാരമായി ആചരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരം അതത് ട്രഷറികളില്‍ അറിയാം. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ