വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 19, 2015

കൊല്ലത്ത് സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്രമേള യു പി ക്വിസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അനശ്വര്‍ കെ ബി, പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യുപി സ്കൂള്‍ 

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍***************

 കൊല്ലത്ത് സംസ്ഥാനശാസ്ത്രമേള യു പി സ്റ്റില്‍ മോഡല്‍ 

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ, മാലൂര്‍ യുപി സ്കൂള്‍ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍**************NuMATS പരീക്ഷ സംസ്ഥാന മത്സരത്തിന് അർഹരായവർ.*** 

***നന്ദന എം കൂടാളി എഛ് എസ് എസ്  
*** ശ്വേതാമോള്‍ പനമ്പറ്റ യുപി 
*** മുഹമ്മദ് അൽ അമീന്‍ വേങ്ങാട് സൌത്ത് യുപി 
***മുഹമ്മദ് അഫ്നാസ് പരിയാരം യുപി 
****റാസിന സി പരിയാരം യുപി 
**** മുഹമ്മദ് യാസീന്‍ സലീം മട്ടനൂർ യുപി
***ശ്രീഹരി പിപി മാലൂർ യുപി
*** അനഘ് ഇകെ കല്ലൂർ യുപി
*** ശ്രീനന്ദ് പി തോലമ്പ്ര യുപി****


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ