വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 13, 2015

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള     ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്


ല്‍  പി വിഭാഗം ഗണിതത്തിലും യു പി വിഭാഗം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലും മട്ടനൂ ഉപജില്ല ചാമ്പ്യന്മാരായി.


ശാസ്ത്രം                          LP -  III   place                                            

                                             UP -  II    Place


ഗണിതശാസ്ത്രം           LP -   I     Place                                            

                                             UP -   II    Place                                            

                                             HSS-  III   Place


സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം    UP -   I     Place


CONGRATULATION TO ALL WINNERS IN MATTANNUR SUB-DISTRICT


                                                                                    by,     AEO, MATTANNUR


ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള     ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് സ്കൂളടിസ്ഥാനമാക്കി *****(In First 5 Positions)

ഗണിതം   LP -  Ist place      Kanhilery GLPS

                              IVth place  GUPS Mattannur

                    UP - IInd Place    Koodali HSS

                             IVth place    Pazhassi west UPS

                    HS - IVth place    Koodali HSS

ശാസ്ത്രം  LP - Ist place       Kanad L P S

                     UP - Ist Place      Koodali HSS

                     HS - IIIrd place   Koodali HSS

                     HSS- Vth place    Koodali HSS

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

                      LP - IIIrd place   Velliyamparamba L P S 

                      UP - IVth Place   Kallur New UPS

പ്രവൃത്തിപരിചയം

                      UP - Vth Place     Kallur New UPS

                      HS - Vth Place     Koodali HSS


വിജയികളേ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍


                                                                   *********          by,     AEO, MATTANNUR

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ