***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 18, 2015

കണ്ണൂർ മുൻസിപ്പൽ ഹൈസ്ക്കൂളിൽ നടന്നകണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ല ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ANASWAR K B  (പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യു.പി സ്കൂൾ).യ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.....*അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ