ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 16, 2017

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ 

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയിഡഡ്‌സ്കൂളുകളിലെ ഒബിസി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനു അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ , ആധാര്‍ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2017-18 മുതല്‍സ്‌കോളർഷിപ്പ്  അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ  തുക വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള DATA ENTRY നടത്തുന്ന അവസരത്തിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വിദ്യാര്തികളുടെയും ആധാര്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ മുന്‍കൈയെടുത്തു  നടത്തേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ