ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 02, 2017

2017 -18 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ -മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കൽ/പുതിയ (Renewal/Fresh)അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2017 സെപ്‌തംബർ 30 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാ സർക്കാർ/എയിഡഡ് / അംഗീകാരമുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരെ അറിയിക്കുന്നു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ