ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2016

Nu MATHS SELECTION LIST -2016-17 Mtr Sub Dist

Nu MATHS SELECTION LIST -2016-17 Mtr Sub Dist
ROHITH.A.K                   PARIYARM UPS
SWATHIK.S                    KALLUR NEW UPS
ADHITHYA.K                 GUPS MATTANNUR
THEERTHANA.I.V MUTTANNUR UPS
ANJANA.P.K                 VENGAD SOUTH UPS
ADHITHYAN.M.V KOODALI HSS
SREYA ACHUTHAN PAZHASSI WEST UPS
AJAY.V                             KUNNOTH UPS
AMRITHA.M                  KALLU R NEW UPS

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ