***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക *****
>***സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും തത്സമയ പരിപാടികളും കാണാൻ 16.01.2017 മുതൽ കാണാൻ www.schoolkalolsavam.in സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ** *****

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 21, 2014

NUMATS Eligible list

                      NUMATS Eligible list to Dist Level-Mattannur Sub-Dist

Sreenivasan K M        Muttanur UPS
Prajin A                        Kallur New UPS
Devang M                    Kallur New UPS
Abhay Gopal               Muttanur UPS
Neethisha C                 Vengad South UPS
Adarsh K                      Mattannur GUPS
Nimisha K                    Kallur UPS
Sravan K                      Pazhassi West UPS
Abhina                          Tholambra UPS

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ