ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 19, 2014

മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം


മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2014-15
K P C HSS PATTANNUR

22-11-14 ശനി

വേദി-1
 • കഥാകഥനം LP   9.30

Stage -2   9.30
 • ചിത്രരചന LP ,UP , HS , HSS
 • ജലഛായം LP ,UP , HS , HSS
 • കാര്‍ട്ടൂണ്‍ HS , HSS   
 • ഓയില്‍ കളര്‍ HS , HSS 

Stage-3    9.30
 • കഥാരചന ( മലയാളം ) UP , HS , HSS 
 • കഥാരചന (ഇംഗ്ലീഷ് ) HSS 
 • കഥാരചന (ഹിന്ദി) UP , HS , HSS
 • കഥാരചന (ഉറുതു) HS , HSS

Stage 4*  9.30
 • കവിതാ രചന (മലയാളം) UP, HS , HSS
 • കവിതാ രചന ( ഹിന്ദി ) HS, HSS
 • കവിതാ രചന (ഇംഗ്ലീഷ്) HSS
 • കവിതാ രചന (ഉറുതു) UP, HS , HSS
 • ക്വിസ്സ് (ഉറുതു )

Stage 5 

          കടങ്കഥ LP  9.30
 Stage 5(A)
 • ഉപന്യാസ രചന (ഇംഗ്ലീഷ്) HS , HSS 9.30
 • ഉപന്യാസ രചന ( ഉറുതു) HS , HSS 9.30
 • ഉപന്യാസ രചന (ഹിന്ദി) HS , HSS 9.30
 • മലയാളം ഉപന്യാസം HS , HSS 9.30

Stage 6 (സംസ്കൃതം)
 • കഥാരചന UP, HS , HSS 9.30
 • കവിതാ രചന UP, HS , HSS 9.30
 • ഉപന്യാസ രചന UP, HS , HSS 9.30
 • സമസ്യാപൂരണം UP, HS , HSS 9.30
 • പ്രശ്നോത്തരി UP, HS 9.30
അറബിക്

Stage 7
 • കൈയ്യെഴുത്ത് L P 9.30
 • പദനിര്‍മ്മാണം LP 10.00
 • ക്വിസ്സ് LP 10.30

Stage 8
 • തര്‍ജമ UP 9.30
 • പദകേളി UP 10.00
 • പദപ്പയറ്റ് UP 11.00
 • ക്വിസ്സ് UP 1.00
Stage 9
 • തര്‍ജമ HS 9.30
 • കാപ്ഷന്‍ രചന HS 9.30
 • നിഘണ്ടു HS 9.30
 • പോസ്റ്റര്‍ HS 9.30
  Quiz HS 9.30 
Stage 10
 • കവിതാരചന HS, HSS 9.30
 • കഥാരചന HS, HSS 9.30
 • ഉപന്യാസം HS, HSS 9.30

Stage 11
 • ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം LP, UP, HS 9.30
 • ഗദ്യവായന UP 10.30
 • പ്രസംഗം UP 11.00
 • കഥ പറയല്‍ UP 1.00
 • മുശാ അറ HS 2.00

Stage 12 (ജനറല്‍)
 • പദ്യം ചൊല്ലല്‍ അറബിക്ക് (ജനറല്‍) LP9.30, UP12.00, HS1.30 , HSS 2.00

24-11-2014 തിങ്കള്‍

വേദി-1
 • ഭരതനാട്യം HS.9.30, HSS.11.00
 • കുച്ചുപ്പുടി HS12.00, HSS1.00
 • മോഹിനിയാട്ടം HS2.00, HSS2.30
വേദി-5

 • ദേശഭക്തിഗാനം LP9.30, UP.2.00, HS.3.00, HSS.3.15

വേദി-4
 • സംഘഗാനം UP.9.30, HS.1.30, HSS1.00
 • നാടന്‍പാട്ട് HS2.00, HSS.3.00
 • വഞ്ജിപ്പാട്ട് HS.4.00, HSS.4.10

വേദി-10
 • സംഘഗാനം LP 9.30

വേദി-6
 • പദ്യം ചൊല്ലല്‍ മലയാളം LP 9.30

വേദി-7
 • പ്രസംഗം മലയാളം LP 9.30, UP 2.00, HS 3.00 , HSS 3.15
 • പദ്യം ചൊല്ലല്‍  കന്നട 3.20, തമിഴ് 3.25


വേദി-3

സംസ്കൃതം
 • അഷ്ടപതി HS 9.300

 • വന്ദേമാതരം UP 10.00,HS 10.15
 • സംഘഗാനം UP 11.00, HS 11.10
 • ഗാനാലാപനം UP 1.00, HS 1.15            
 • നാടകം UP 3.00,HS 3.30

വേദി-8
അറബിക്
 • പദ്യം LP 9.30, UP 12.00
 • കഥപറയല്‍ LP 2.00
 • പദ്യം HS 4.30
വേദി-9 അറബിക്
 • അറബി ഗാനം LP 9.30,UP12.30,HS 1.30
 • സംഘഗാനം HS 2.15
വേദി-2
 • കോല്‍ക്കളി  HS 9.30, HSS 9.40
 • ദഫ് HS 10.40, HSS 11.10
 • ഒപ്പന , HS 11.20, HSS 12.00
 • അറബനമുട്ട് HS 12.30, HSS 12.40
 • വട്ടപ്പാട്ട് HS 1.00, HSS 1.30

25-11-2014 ചൊവ്വ
വേദി - 1
 • ഭരതനാട്യം UP 9.30, LP 11.30
 • കുച്ചുപുടി UP 12.30
  .   മോഹിനിയാട്ടം UP 1.30 
 • കേരളനടനം HS2.30 , HSS 2.50

വേദി-2
 • Mono act LP 9.30
  നാടകം UP 11.30, HS 12.00, HSS 2.00
വേദി-3
 • ശാസ്ത്രീയസംഗീതം LP 9.30, UP 10.30, HS12.00 , HSS 1.30
 • കഥകളി സംഗീതം , HSS 2.00
  ചെണ്ട/തായംബക- 2.10
  വയലിന്‍ 2.20
  ചെണ്ട മേളം 2.30
 • മൃതംഗം 2.50
 • ഓടക്കുഴല്‍ 2.55
 • ഗിറ്റാര്‍ 3.00
 • തബല 3.30
 • വൃന്ദവാദ്യം 3.50
വേദി-4 (അറബിക്)
 • മോണോ ആക്റ്റ് UP 9.30 HS 10.00
 • സംഭാഷണം HS 11.00
 • പ്രസംഗം HS 11.30  
  കഥാപ്രസംഗം HS 12.00
 • ചിത്രീകരണം HS 12.30
വേദി-5

 • പദ്യം മലയാളം UP 9.30, HS 12.00,HSS  12.30
വേദി-6
 • ലളിതഗാനം LP 9.30, UP2.00 ,HS 4.30, HSS 5.
വേദി-7
 • മാപ്പിളപ്പാട്ട് LP 9.30, UP 1.30, HS 4.00, HSS 4.40
വേദി-8 (സംസ്കൃതം)
 • ഗദ്യപാരായണം UP 9.30
 • സിദ്ധരൂപം UP 11.20
 • കഥാകഥനം UP 2.00
 • അക്ഷരശ്ലോകം (ജനറല്‍ ) UP,HS, HSS 3.30
 • അക്ഷരശ്ലോകം (സംസ്കൃതം ) 4.00
വേദി-9 (സംസ്കൃതം)
 • പദ്യോഛാരണം UP 9.30, HS 12.00
 • പാഠകം HS12.20
 • കൂടിയാട്ടം 2.00
 • ചമ്പു 2.30
 • പ്രസംഗം UP3.10, HS 4.40, HSS 5.00
വേദി-10 (അറബിക്)
 • അഭിനയഗാനം LP9.30
 • സംഘഗാനം LP 12.00, UP 3.00
 • സംഭഷണം UP 4.00


26-11-2014 ബുധന്‍

വേദി-1
 • നാടോടി നൃത്തം LP 9.30, UP 11.00, HS 12.30 , HSS 1.15
 • സംഘ നൃത്തം HS 2.00, HSS 2.30
വേദി-2
 • ഓട്ടന്‍തുള്ളല്‍  HS 9.30 HSS.9.40
 • സംഘ നൃത്തം UP 10.00, LP 11.40
 • തിരുവാതിര UP 1.50, HS 2.40, HSS 3.20
 • മാര്‍ഗംകളി HS 4.40,HSS 5.00
വേദി-3
 • പൂരക്കളി HS 9.30, 
   മൂകാഭിനയം HSS 10.00
 • ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ്  11.40
വേദി-4
 • മോണോ ആക്റ്റ് UP 9.30, HS 10.30, HSS 11.10
 • മിമിക്രി HS12.10, HSS 12.20
 • കഥാപ്രസംഗം UP 12.40, HS 1.30, HSS 2.00
വേദി-5
 • ഹിന്ദി പദ്യം UP 9.30, HS 11.00, HSS 11.15
 • പ്രസംഗം ഹിന്ദി UP 11.30HS 12.00, HSS 12.10
വേദി-6
 • പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് UP 9.30, HS 10.20, HSS 10.30
 • പദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് UP 11.00, HS 11.30,HSS 11.40
വേദി-7 (ഉറുദു)
 • ഗസല്‍ HS 9.30,
 • പ്രസംഗം HS 10.30
 • പദ്യം UP10.40, HS 12.00,HSS 12.10
 • സംഘഗാനം UP 12.20,HS 2.30,HSS 3.15അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ