ഒ .ബി .സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2016 -17 പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 30 .11 .2016 ന് വൈകിയിട്ട് 4 മണി വരെ സ്‌കൂളിൽ സ്വീകരി ക്കാവുന്നതാണ് ലഭ്യമായ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പവരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ചുമതലയാണ് www.scholarship.itschool.gov.in ONLINE ആയിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് .നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 04, 2014

                          ഗവ.സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ (സ്ഥിരം, താൽക്കാലികം, കോണ്‍ട്രാക്റ്റ്‌, ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ) 31.12.2013 അടിസ്ഥാനമായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമകളിൽ (MS Excel Format) സപ്തംബർ 5 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ